नवीन काय आहे

अ. क्र. प्रमाणक शल्यचिकित्सक म्हणून प्रध्कृती डाऊनलोड
1 प्रमाणक शल्यचिकित्सक म्हणून प्रध्कृती PDF(293 KB)
2 सुरक्षितता लेखापरीक्षक जाहिरात PDF(225 KB)
3 प्रथमोपचार प्रशिक्षण संस्था म्हणून मान्यता PDF(380 KB)
4 महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) नियम, 2018 PDF(750 KB)
Go to Navigation