कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था

मिशन

  • महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिक क्षेत्रामध्ये शांतीचे व सलोख्याचे संबंध राखण्याकरिता शिक्षण, संशोधन, व प्रशिक्षण इत्यादींच्या माध्यमातून प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे.
Go to Navigation