Maharashtra Labour Welfare Board

Contact Us

Mumbai (Head Office)

Hutatma Babu Genu Mumbai Girni Kamgar Kaida Bhavan,
Senapati Bapat Road, Elphinstone,
Mumbai - 400 013.
Phone : 022-2430 6717 / 2422 7758 / 2436 0738.
E-mail : mlwb@bom7.vsnl.net.in

Sr. No. Name Designation
1 Shri. Narendrasingh Bhuvansingh Nagbhire Welfare Commissioner
2 Mr. Pramod Chowdhary ACL
3 Mr. Thide ACL
4 Mr. Nandlal Rathod ACL

Naigaon

Maharashtra Kamgar Kalyan Mandal, Lalit Kala Bhavan,
Govindji Kenee Road, Behind Apna Bazaar, Naigaon.,
Mumbai - 400014
Phone : 022 - 2412 1325.

Vikhroli

Maharashtra Kamgar Kalyan Mandal,
Kannamwar nagar, No 2, Vikhroli (E),
Mumbai - 400083.
Phone : 022 - 2577 6751.

Nashik

Maharashtra Kamgar Kalyan Mandal, #517,
Maharashtra Housing Board Colony,
Sathpur Raod, Nashik.
Phone : 0253 - 235 1160.

Pune

Maharashtra Kamgar Kalyan Mandal, Lalith Kala Bhavan,
Sahakarnagar, No.1, Near Aranyeshwar Temple,
Pune – 411009.
Phone : 020 - 2422 8988.

Akola

Maharashtra Kamgar Kalyan Mandal, Lalith Kala Bhavan,
Dabki Raod, Bhimnagar,
Behind Kasturba Hospital, Akola.
Phone : 0724 - 243 3275.

Aurangabad

Maharashtra Kamgar Kalyan Mandal, Lalith Kala Bhavan,
Guru Govindsingh Pura (Osmanpura),
Aurangabad.
Phone : 0240 - 233 1546.

Nagpur

Maharashtra Kamgar Kalyan Mandal, Kamgar Kalyan Bhavan,
Rajay Raghujee Nagar,
Nagpur.
Phone : 0712 - 274 9647.

Go to Navigation