कामगार आयुक्त

सेवा

कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम, १९७०

या अधिनियमात प्रत्येक आस्थापणेकडे २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार ठेऊ शकता, आणि प्रत्येक कंत्राटदार त्यामधील २० व त्यापेक्षा जास्त कामगार ठेऊ शकतो.

Go to Navigation