कामगार आयुक्त

कामगार आयुक्त

सेवा

महाकामगार हा महाराष्ट्र राज्य शासनाचा एक उपक्रम असून त्याद्वारे महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या आवश्यकता पुरविल्या जातात व कामगार व्यवस्थापन प्रणालीबद्दल संपूर्ण माहिती देण्यात येते.

कामगार आयुक्तांनी अंमलबजावणी केलेले विविध अधिनियमांची माहिती या पृष्ठावर देण्यात आलेली आहे. प्रत्येक ऑनलाईन सेवेचा तपशील पुढील यादीप्रमाणे आहे :-

कामगार आयुक्त अंमलबजावणी करत असलेले अधिनियम

Go to Navigation