कामगार आयुक्त

सेवा

परवाना नोंदणी आणि ग्रँट

"महाकामगार" च्या माध्यमातून आपल्या कारखान्याची नोंदणी ऑनलाईन कशी करावी

"महाकामगार" च्या माध्यमातून आपल्या कारखान्याची नोंदणी ऑनलाईन करण्यासाठी आम्ही आपल्याला सहाय्य करू.

+पूर्व अटी

प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.

अ. क्र. शीर्षक डाउनलोड
1 आवश्यक तो फॉर्म Registration and Grant of License (Form 2)(62 KB)
2 जाहीर निवेदन Declaration for Grant of License(125 KB)

आवश्यक बाबी

 • फॉर्म २ - र १०/- चा कोर्ट फी स्टँप लावावा
 • परवाना मिळवण्यासाठी / परवान्याचे नुतनीकरण करण्यासाठी कलम ६ व ७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नोंदणीसाठीचा अर्ज व भोगवटयाची सूचना
 • घोषणा पत्र
 • चालान / शुल्क भरल्याची पावती
 • विजेचे देयक
 • वास्तूच्या मालकीचा पुरावा (मालकीचे/भाडेतत्वावरील, इत्यादी)
 • भोगवटादाराच्या निवासाचा पुरावा
 • सार्वजनिक मर्यादित कंपनी असल्यास
  • संघटनेचा करार, संचालक मंडळाची यादी व त्यांचे निवासी पत्ते.
  • कोणत्याही एका संचालकास 'भोगवटादार' म्हणून नियुक्त करण्याबाबत संचालक मंडळाचा निर्णय.
 • भागीदारी व्यवसाय असल्यास
  • नोंदणीकृत भागीदारी विलेख
  • एका भागीदारास भोगवटादार बनवण्यास अन्य भागीदारांकडून "ना हरकत" प्रमाणपत्र.

अधिका-यांच्या निरीक्षणानंतर व मंजुरी मिळाल्यानंतर आपल्या कारखान्यास परवाना देण्यात येईल.

 • अर्जदारास इ-मेलद्वारे अथवा एस.एम.एस.द्वारे सूचित करण्यात येईल. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी व मोबाईल क्रमांक येथे दर्ज करावा, ही विनंती.
 • द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. या अर्जाच्या उजव्या बाजूच्या वरील कोप-यातील "हेल्प" वर क्लिक करून आपण सदर फॉर्म अभ्यासू शकता.
 • हा अर्ज सादर करण्यापूर्वी "प्रिंट फॉर्म" वर क्लिक करून या अर्जाची एक प्रत छापून घ्या.
Go to Navigation