कामगार आयुक्त

सेवा

ना हरकत प्रमाणपत्र

बंद झालेल्या सर्व कारखाने / कंपन्या / गिरण्या आदींच्या मालमत्तेच्या विकासापूर्वी, विक्रीपुर्वी, किंवा हस्तांतारापुर्वी कामगार आयुक्तांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवणे शासनाने कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून बंधनकारक केले आहे.

Go to Navigation