कामगार आयुक्त

सेवा

मोटार परिवहन कामगार अधिनियम, १९६१

कामाचे व मेहेनतीचे अवाजवी तास व कामाचा ताण यांपासून मोटार परिवहन कामगारांना मुक्त करणे, हे या अधिनियमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. हा अधिनियम मोटार वाहन कामगार कल्याणाच्या सुविधा, वैद्यकीय सुविधा, प्रथमोपचार, दैनिक व साप्ताहिक कामाचे मर्यादित तास, साप्ताहिक सुट्टी, वेतन व अतिकालिक कामाचा भत्ता, वार्षिक सुट्टी, इत्यादींसारख्या काही विशिष्ट सुविधा पुरवण्याची तरतूद करतो. कारखाने अधिनियम अथवा मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम लागू नसलेल्या, आणि पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार नियुक्त करणा-या सर्व आस्थापनांना हा अधिनियम लागू आहे.

Go to Navigation