कामगार आयुक्त

मिशन

  • अस्तित्वात असणारे विवाद/तंटे यांच्यामध्ये परिणामकारक आणि समयानुकुल हस्तक्षेप करून समझोता करणे जेणेकरून औद्योगिक शांततेचे पालन केले जाईल.
  • तांत्रिक कामगार कायद्या व्यतिरिक्त केंद्रीय आणि राज्य कामगार कायद्याची, कारखाना कायदा , १९४८ व भारतीय बाष्पके कायदा, १९२३ यांची अंमलबजावणी.
  • धोकादायक प्रक्रियांसाठी काम करणा-या बालकामगारांची मुक्तता करण्यासाठी विशेष प्रयत्न.
  • असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता आणि योग्य मजुरीची हमी.
  • जलद, विश्वासार्ह आणि पारदर्शक प्रणाली देण्यासाठी आमची कटिबद्धता आणि जनतेमध्ये कामगार कायदा बद्दल जागरूकता निर्माण करणे.
  • वरील सर्व कार्यांसमवेत कामगार आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई खालील गोष्टीची सुध्या जबाबदारी घेते.
  • महाराष्ट्रातील १० श्रमजीवी केंद्रांतील ग्राहक किंमत निर्देशक क्रमांकाचे संकलन.
  • राहणीमान, वेतनभत्ता, विविध प्रकारच्या उद्योगामध्ये असणा-या कल्याणकारी आणि सुरक्षितता प्रणाली.
  • विविध योजना, माथाडी आणि सुरक्षितता कामगार मंडळ, कुटुंब कल्याण योजना यांचे सामाजिक – आर्थिक सर्वेक्षण आणि महाराष्ट्रातील ५ केंद्रांतील क्रमांकाचे संकलन.
Go to Navigation