कामगार आयुक्त

सेवा

किमान वेतन अधिनियम, १९४८

किमान वेतन अधिनियम, त्याच्या परीशिष्टानुसार ७६ अनुसूचित रोजगारांमध्ये काम करत असलेल्या कामगारांना देय असलेल्या वेतनाचे किमान दर ठरविण्याच्या तरतुदी देतो. त्याचप्रमाणे कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने, त्यांच्या कामाचे तास, अतिकालिक कामाचे तास, इत्यादींच्या नोंदी व अभिलेख ठेवण्याचे बंधनही घालतो. विहित दरानुसार किमान वेतन न देणा-या तसेच आवश्यक त्या नोंदी व अभिलेख न ठेवणा-या कार्यालयांवर दंडात्मक कारवाई करण्याच्या तरतुदीदेखील या अधिनियमात आहेत. वेतनाच्या किमान दरानुसार वेतन न देणा-या नियोक्त्यांविरुद्ध कोणत्या अधिका-यापुढे तक्रार अर्ज दाखल करावा, याचाही निर्देश या अधिनियमात केलेला आहे.

Go to Navigation