कामगार आयुक्त

माथाडी मंडळ

मुंबई भाजीपाला बाजार असंरक्षित कामगार योजना,१९८५

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
सेंट्रल सुविधा बिल्डिंग, ६ वा मजला, अन्नधान्य व भाजीपाला बाजार, तुर्बे नवी मुंबई. ०२१५-२७८४०५३६. PDF(23 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

माल वाहतूक कामगार मंडळ योजना, बृहमुंबई १९७१

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
१०२/१०३,स्टील चेंबर्स, देवजी रतनसी मार्ग, मुंबई-४००००९.०२२-६६३१५०१७/ ६६३१५०१८/६६३१५०१९ PDF(13 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

क्लिअरिंग आणि फोरवर्डीग असंरक्षित गोदी कामगार योजना.१९९१

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
ए १,अंभा भवन,देवजी राताशी रोड, मजीद रेल्वे स्टेशन, [पूर्व].मुंबई-४००००९. ०२२-२३४८५९३७. PDF(03 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

कापड बाजार आणि दुकाने कामगार योजना. १९७१.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
बोर्ड खोटाचीवाडी, ९४/९६,भूलेश्वर रोड, मुंबई.४००००२. PDF(2.5 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

किराणा बाजार किंवा दुकाने असंरक्षित कामगार योजना,१९७०.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
५१५,सेंट्रल फँशीलीटी बिल्डिंग, ६ मजला,फ्रूट मार्केट, नवी मुंबई. ०२१५-२७८४२३७६/ २७८४४११९/ २७८४४५३६. PDF(16 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

दि रेल्वे गुडस क्लिअरिंग अन्ड फोरवर्डीग एस्टँब्लिशमेंटस् लेबर बोर्ड फोर ग्रेटर बॉम्बे.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
८४ ए,बर्बोंच, सदन देवजी रताशी रोड, धना बंदर, मुंबई-४००००९. ०२२-२३४८५२५७/ २३४८१२८७/ २३४८६००७. PDF(12 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

मुबई लोखंड व पोलाद कामगार मंडळ.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
श्रमजीवे भवन, २४७,बी बी रोड, कळंबोली,पनवेल, जिल्हा:रायगड.-४१०२०६ ०२२७-२७४१११२७. PDF(06 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

कापूस बाजार कामगार मंडळ बृहमुंबई.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
कालाचीवाडी, ९४/९६, भुलेश्वर रोड, मुंबई-४००००२. PDF(03 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

पुणे माथाडी हमाल व श्रमजीवी कामगार मंडळ,पुणे,योजना,१९७४.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
'श्रमशक्ती' भवन, फ्लँट नं.१,मार्केट यार्ड, पुणे-४११०३७. ०२०-२४२६४४७१/२४२६०१७१. PDF(39.5 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

कोल्हापूर माथाडी आणि असंरक्षित कामगार मंडळ.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
५७९,फ्लँट नं.२, खाडे बिल्डिंग, शाहू मार्केट यार्ड, कोल्हापूर-४१६००५. ०२३१-२६५१५२२१. PDF(16 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

लातूर-उस्मानाबाद माथाडी आणि असंरक्षित कामगार मंडळ.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
यशवंतराव चव्हाण कॉम्प्लेक्स, २ रा मजला, हॉंल नं.२९४/२२३, हॉटेल राजधानी समोर, मुख्य रोड-लातूर, लातूर- ४३२५१२. PDF(4.5 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

भंडारा-गोंदीया माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
वर्दावन टाकिया वार्ड, भंडारा-४४१९०४. ०७१८४-२५२४७९. PDF(49.5 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

नाशिक माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ (लासलगाव).

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
२ मजला,रविवार करंजा, सुंदर नारायण मंदिरा समोर, नाशिक-४२२००१. ०२५३-२५७०३४९/०५०६९२१. PDF(23.5 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

नाशिक माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
२ मजला,रविवार करंजा, सुंदर नारायण मंदिरा समोर, नाशिक-४२२००१. ०२५३-२५७०३४९/०५०६९२१. PDF(6.5 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

धुळे-नंदुरबार माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
अमोल,वीर सावरकर रोड, विष्णुनगर,देवपूर, धुळे-४२४००१. PDF(02 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

नागपूर-वर्धा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
नागपूर आणि वर्धा जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ. २४०,भोसले चेंबर, शिवील लाईन, नागपूर-४४०००१ PDF(21 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

औरंगाबाद माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
विभव धवन्तरी मेडिकलच्या पाठीमागे, खांद्केश्वर, औरंगाबाद-४३१००१. ०२४०-२३३४६२६/ २३३४६०३/ ०३२२२०९. PDF(03 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

चंद्रपूर-गडचिरोली माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
संचेती चेंबर्स, मूळ रोड, चंद्रपूर-४४२४७१. ०७१७२-२५२०२८. PDF(04 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

सातारा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
१६८-रविवार पेठ, ग्रामोदवार इमारत, पवईनाका, सातारा-४१५००६ ०२१६२-२३२९१९/ २२७८३१. PDF(13 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

अकोला-वाशिम-बुलढाणा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
ऋतुराज बिल्डिंग, हॉटेल ग्रीनलँड समोर, विदय नगर, अकोला-४४४००१. ०७२४-२४५८५६०/ २४५९२८९. PDF(06 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

अमरावती माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
सह.संचालक, च्यान्प रोड, अमरावती-४४४६०२ ०७२२१-२५५२३१०/ २५६०८६२/ २६६१२२५. PDF(16 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

बीड माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
बशीरगज, बीड-३४११२२. ०२४४२-२३३४५५५/ २२२६५३. PDF(08 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

इचलकरंजी माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
कॉम्प्लेक्स नं.२१/२२, विक्री मार्केट, इचलकरंजी-४१६११५. ०२३०-२४२५७७३/ २३२१५७७. PDF(6.5 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

जळगाव माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
१/बी,निर्मल सदन, विवेकानंद नगर, जिल्हा:पेठ, जळगाव-४२५००१. ०२४१-२४५०६११/ २३२२६३९. PDF(11.5 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

पिंपरी- चिंचवड माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
गुलानूर बिल्डिंग, २ रा मजला, रेल्वे स्टेशन जवळ, चिंचवड. पुणे-४११०१९. ०२०-२७४७४०९३/ २७४६४७२७. PDF(20.5 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

सोलापूर जिल्हा माथाडी, हमाल आणि इतर श्रमजीवी कामगार ( नोकरीचे नियमन व कल्याण) योजना, 1988

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
विराणी कित्तूर पन्नामा, शॉपिंग सेंटर, २ रा मजला, झोधभावी पेठ, सोलापूर.-४१३००२. २०१७-२७२८४०१/ २३८०९३२. PDF(9.5 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

सोलापूर जिल्हा माथाडी, हमाल आणि इतर श्रमजीवी कामगार ( नोकरीचे नियमन व कल्याण) योजना, 1988 (दुरूस्ती)

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
विराणी कित्तूर पन्नामा, शॉपिंग सेंटर, २ रा मजला, झोधभावी पेठ, सोलापूर.-४१३००२. २०१७-२७२८४०१/ २३८०९३२. PDF(3.5 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

सांगली-मिरज माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ.

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
PDF(12 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

माथाडी व इतर कामगार मंडळ योजना,१९६९

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
PDF(00 KB)

महाराष्ट्र मच्छिमार उद्योगातील मच्छीमार आणि इतर कामगार मंडळ

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
PDF(260 KB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

अहमदनगर माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
PDF(16 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग माथाडी आणि असंरक्षित कामगार मंडळ

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
PDF(8.5 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

यवतमाळ माथाडी आणि असंरक्षित कामगार मंडळ

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
PDF(11.5 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

धातू व कागद बाजार आणि दुकाने माथाडी मंडळ

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
PDF(2.5 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

खोका मेकिंग ॲण्ड टिंबर मार्केट लेबर बोर्ड

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
PDF(02 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

जालना जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
PDF(12.5 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

नांदेड माथाडी आणि असंरक्षित कामगार मंडळ

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
PDF(18 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

परभणी-हिंगोली जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ

संपर्क योजने संदर्भात माहिती मालकाचा नोदणीसाठी अर्ज कामगार नोंदणी अर्ज
PDF(19 MB) PDF(00 KB) PDF(00 KB)

"माथा" म्हणजे डोके. ओझे वाहून नेण्यासाठी डोक्याचा वापर करणे म्हणजे माथाडी.माथाडी कामगार ओझी उचलणे, चढवणे, उतरवणे, रचून ठेवणे. अशासारखी अन्य कामे करतात. डोक्यावरून ओझे वाहून नेणा-या कामगारास माथाडी कामगार म्हणतात.

महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार(नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९

महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकूण ३४ माथाडी बोर्ड आहेत.
हमाल व माथाडी कामगार यांना योग्य वेतन आणि अटीनुसार कामाच्या अन्य सुविधा मिळत नव्हत्या. मालकांकडून त्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळत.१९६६ मध्ये कै.माननीय आण्णा साहेब पाटील यांनी माथाडी कामगार व मुंबई मधील इतर बाजारातील त्याच्या नेत्यांना एकत्र केले. माथाडी कामगार यांनी कायद्याच्या एका भागात यावे अशी मागणी केली.खूप दिवसाच्या संघर्षानंतर आणि समितीने दिलेल्या अहवालाचा विचार करता,महाराष्ट्र शासनाने माथाडी कामगार हे कायद्याच्या एका भागात येतील यासाठी कायदा बनविला तो नियम म्हणजेचमहाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार(नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९.

या कायद्याच्या अंतर्गत खूप योजना येत आहेत.किराणा दुकाने, कागद, लोखंड व पोलाद, कापड, भाजीपाला, वाहतूक, रेल्वे, साफसफाई इ. हे कायदे लागू झाल्यावर माथाडी कामगारांनी प्रत्येक महिन्याला मंडळाकडून मासिक वेतन मिळायला लागली.्याबरोबर भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, व वैदकीय लाभ, बोनस, सुट्टी वेतन इ. त्यामुळे त्यांच्या राहणीमानात बदल झाला.मुबई, पुणे, ठाणे, रायगड येथील माथाडी कामगार हे स्वतःच्या घरात राहू लागले.जे कि शासनाने त्यांना विशेष योजने मध्ये दिली आहेत.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने या कलमानुसार माथाडी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा दिली आहे.

ह्या मंडळाचे कार्य सह. कामगार आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालते. खालील दिलेल्या बाबी माथाडी कामगार आयुक्त विभागात चालतात. खालील कामे करताना शासनाची सहमती असणे गरजेचे आहे.

 • महिन्याला मंडळाकडून अहवाल प्राप्त करून घेणे.
 • माहितीचा अधिकार,शासन आणि मंत्री महोदय यांना प्रतिसाद देणे.
 • कामगार,मालक,रहिवाशी यांच्याकडून तक्रारी प्राप्त करणे.
 • मंडळाकडून वार्षिक ताळेबंद अहवाल प्राप्त करून घेणे.
 • मंडळे स्थापन करणे.
 • मंडळाच्या अभिलेखा भेटण्यासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
 • सल्लागार समितीच्या कामात समन्वय करणे.
 • वार्षिक आणि चांगले अंदाजपत्रकाबद्दल मार्गदर्शन करणे.
 • मंडळाला कामबद्दल मार्गदर्शन करणे.
 • दोन किंवा अधिक मंडळातील वाद मिटवणे.
 • इतर कामे.
Go to Navigation