कामगार आयुक्त

शासन निर्णय

विषय
अ. क्र.तारीखविषयडाउनलोड
1 15-04-2011 अधिसूचना - या अनुसुचीतील नोंद क्रमांक ६ मध्ये न मोडणा-या कोणत्याही इस्पितळांमध्ये रोजगार. Notification_Employment_in_Hospital_marathi.pdf (452 KB)
2 25-03-2011 अधिसूचना - रासायनिक खत उत्पादन, आणि तदनुषंगिक पदार्थांच्या उत्पादन उद्योगातील रोजगार Employment_in_chemical_fertilizers_manufactory_and_rocesses_incidental_thereto_Minimum_rate_of_wages_marathi.pdf (137 KB)
3 31-12-2009 किमान वेतन अधिनियम, १९४८ MinimumwagesAct1948-31122009-marathi.pdf (119 KB)
4 17-12-2009 किमान वेतन अधिनियम, १९४८ MinimumwagesAct1948-17122009-5-marathi.pdf (121 KB)
5 16-12-2009 किमान वेतन अधिनियम, १९४८ MinimumwagesAct1948-16122009-1-marathi.pdf (153 KB)
6 16-12-2009 किमान वेतन अधिनियम, १९४८ MinimumwagesAct1948-16122009-2-marathi.pdf (369 KB)
7 16-12-2009 किमान वेतन अधिनियम, १९४८ MinimumwagesAct1948-16122009-3-marathi.pdf (139 KB)
8 16-12-2009 रासायनिक खत उत्पादन, आणि तदनुषंगिक पदार्थांच्या उत्पादन उद्योगातील रोजगार - किमान वेतन दर employment-in-chemical-fertilizers-manufactory-and-rocesses-incidental-thereto-minimum-rate-of-wages-marathi.pdf (137 KB)
9 16-12-2009 अधिसूचना - इस्पितळातील रोजगार notification-employment-in-hospital-marathi.pdf (452 KB)
10 02-12-2009 अधिसूचना - खाद्य तंबाकूच्या उत्पादन व्यवसायातील रोजगार notification-employment-in-manufacturing-of-eatable-tobacco-2dec2009-marathi.pdf (367 KB)
11 02-12-2009 अधिसूचना - दुकाने व व्यावसायिक आस्थापनांतील रोजगार notification-mployment-in-shop-or-commercial-establishmen-2dec2009-marathi.pdf (387 KB)
12 26-11-2009 अधिसूचना - भाताच्या गिरण्या, पिठाच्या गिरण्या, किंवा डाळीच्या गिरण्यांतील रोजगार notification-employment-in-rice-mill-flour-mill-or-dal-mills-26nov2009-marathi.pdf (369 KB)
13 20-10-2009 उद्योग संचालनालयाचे संगणकीकरण computerise-the-directorate-og-industries-20oct2009.pdf (36 KB)
14 31-08-2009 अधिसूचना - विटा किंवा कौले (मातीची अथवा टेराकोटाची) उत्पादन करण्याच्या उद्योगातील रोजगार notification-employment-in-any-brick-or-rooftilies-terracotta_or_earthen-manufactory-31aug2009-marathi.pdf (357 KB)
15 03-08-2009 अधिसूचना - मिठागारातील रोजगार notification-employment-in-salt-plant-3aug2009-marathi.pdf (362 KB)
12
Go to Navigation