कामगार आयुक्त

कामगार आयुक्त कार्य

  • असंघटीत कामगारांसाठीच्या विविध मंडळांकडून त्यांच्या सर्व कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही, यावर लक्ष देणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
  • शासनास वेळोवेळी आवश्यक ती माहिती व सल्ले पुरविणे.
  • काही तातडीच्या प्रकरणांविषयी चर्चा करण्यासाठी संबंधित कल्याण मंडळास मंडळाची बैठक घेण्याच्या सूचना देणे.
  • मंडळाच्या बैठका नियमितपणे भरवण्याकडे लक्ष देणे.
  • मंडळाच्या विविध निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याकडे लक्ष देणे.
  • विकास आयुक्तांच्या निदर्शनास आलेल्या उणीवा व अनियमितताभरून काढण्याकरीता आवश्यक ती पावले उचलणे.
  • कोणत्याही योजनेतील तरतुदींचा लाभ संबंधित लाभार्थींना होतो आहे किंवा नाही, याकडे लक्ष देणे.
  • सर्व नमुना, नोंदवह्या, कागदपत्रे, व माहिती सुस्थितीत ठेवल्या जात आहेत किंवा नाही, याकडे लक्ष पुरविणे.
  • कोणत्याही योजनेशी संबंधित योग्य ती माहिती आवश्यक त्या टिपण्यासह व शे-यांसह व स्पष्टीकरणासह अमलात आणले जात आहेत किंवा नाही याकडे लक्ष पुरविणे.
Go to Navigation