श्री देवेंद्र फडणवीस

श्री देवेंद्र
फडणवीस

माननीय मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र शासन

श्री संभाजी पाटील - निलंगेकर

श्री संभाजी पाटील-
निलंगेकर

माननीय कामगार मंत्री,
महाराष्ट्र शासन

श्री विजय देशमुख

श्री विजय
देशमुख

माननीय राज्य कामगार मंत्री,
महाराष्ट्र शासन

अधिसूचना

थांबवा बालमजुरी
थांबवा बालमजुरी
अधिक वाचू
किमान वेतन
किमान वेतन
अधिक वाचूPDF(64 KB)
विशेष भत्ता
विशेष भत्ता
अधिक वाचूPDF(624 KB)
Go to Navigation