औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय

कारखाना निरिक्षनाच्या वेळी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे

अ. क्र. शीर्षक डाऊनलोड
1 यादृच्छिक प्रणालीद्वारे कारखाने निरीक्षण करण्याची पद्धती PDF(726 KB)
2 अपघात चौकसी टेम्पलेट PDF(12 KB)
3 तक्रार चौकसी टेम्पलेट PDF(7 KB)
4 कारखाना निरीक्षण टेम्पलेट PDF(11 KB)
5 दस्तऐवज कारखाना तपासणी दरम्यान आवश्यक PDF(177 KB)
6 निरीक्षण टेम्पलेट 23-09-2015 PDF(44 KB)
7 निरीक्षण टेम्पलेट 24-09-2015 to 27-09-2015 Excel(42 KB)
8 निरीक्षण टेम्पलेट 28-09-2015 to 29-09-2015 Excel(26 KB)
9 निरीक्षण टेम्पलेट 30-09-2015 to 01-10-2015 Excel(44 KB)
Go to Navigation