बाष्पके संचालनालय

बॉयलर अधिनियम, 1923 अंतर्गत कार्य

बाष्पक संचालनालयाकडुन खालील प्रमाणे सेवा कार्ये करण्यात येतात.:

  • नोंदणी : बाष्पक व मितिपयोजकांची नोंदणी.
  • निरीक्षण : वार्षिक तसेच तत्कालिक निरीक्षण.
  • मान्यता : निर्मात्यांनी सादर केलेले उष्णता प्रक्रिया तसेच इतर चाचण्यांचे अहवाल.
  • सूट किंवा सवलत देणे : नियमांतर्गत सूट देणे.
  • मान्यतेचे नुतनीकरण.
  • बदल (मालकी) : महाराष्ट्र राज्यातून दुस-या राज्यांत किंवा दुस-या राज्यातून महाराष्ट्रात आलेल्या बाष्पक/मितोपयोजकांचे स्थलांतर.
  • मालकी बदल : कोणत्याही मालकी बदलाच्या संदर्भात.
  • स्क्रप (तुकडे करणे): बाष्पकांचे तुकडे करुन स्कॅप करणे.
  • सांध्यात्यांची परीक्षा : सांधात्याची परीक्षा घेणे.

अधिक माहितीसाठी

Go to Navigation